ข่าวหุ้น เศรษฐกิจ

   
Business Model "PCSGH ปรับโมเดลรับรถยนต์ไฟฟ้า" / 9 พ.ย. 59

"PCSGH ปรับโมเดลรับรถยนต์ไฟฟ้า" จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / PCSGH

The Stock Exchange of Thailand Live Stream

OppDay CNT Q3/2016 สามารถ Download เอกสารได้ที่ http://www.dcs-digital.com/setweb/downloads/2559q3/20161129_cnt.pdf

Business Insight “จากฟาร์มโคนม สู่สถาบันการเรียนรู้ ” / 29 พ.ย. 59

กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัว รองรับการแข่งขัน ที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น และ...

Business Insight “น้อมนำปณิธาน พ่อหลวง พลิกฟื้นวิกฤต ฟาร์มโชคชัย” / 28 พ.ย. 59

โครงการในพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมอบไว้ให้กับปวงชนชาวไทย ต่างนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน และ...

Exclusive : Paul Gambles ตอน 1/3 “ตั้งรับนโยบาย โดนัลด์ ทรัมป์ อย่าฝืนความจริง” / 29 พ.ย. 59

ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ผ่านมาได้สักพัก กับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ “โดนัลด์ ทรัมป์” ทำให้เราได้เห็นผลตอบรับของตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และค่าเงินดอลลาร์...

The Stock Exchange of Thailand Live Stream

OppDay KTIS Q3/2016 สามารถ Download เอกสารได้ที่ http://www.dcs-digital.com/setweb/downloads/2559q3/20161129_ktis.pdf

Exclusive เจาะประเด็น “เอกชนเชื่อส่งออกปีนี้ติดลบ ปีหน้าพลิกบวก 1-2%” / 29 พ.ย. 59

แม้ภาคเอกชนจะมองว่า การส่งออกในปีหน้าจะพลิกกับมาเติบโตเป็นบวกได้ แต่ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงมากมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร