การลงทุน

OppDay Foreign Q2/2017_ADVANC

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817082250-ADVANC.PDF

OppDay Q2/2017_MINT

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817151650-OPPDAY%20-%20MINT.pdf

OppDay Foreign Q2/2017_TOP

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817071244-TOP.PDF

OppDay Q2/2017_WHAUP

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817135850-OPPDAY%20-%20WHAUP.pdf

OppDay Foreign Q2/2017_MALEE

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817070325-MALEE.PDF

OppDay Q2/2017_JSP

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817122905-OPPDAY%20-%20JSP.pdf...

OppDay Foreign Q2/2017_LANNA

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817100838-LANNA%20SET%20Opp%20Day%20Presentation_18Aug2017.pdf

OppDay Foreign Q2/2017_PTT

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817093056-PTT1.pdf

OppDay Foreign Q2/2017_PTG

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817094436-PTG.pdf

OppDay Foreign Q2/2017_TRC

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/180817070130-TRC.PDF