ชาวสวนปากพนัง ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ | 31-10-59 | น้อมถวายบังคม | ThairathTV

   
ชาวสวนส้มโอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw