เปิดโมเดลข้าวไทย 4.0 | 03-11-59 | ไทยรัฐเจาะประเด็น | ThairathTV

   
ราคาข้าวที่ตกทำให้เกษตรกรไทย ต้องหาวิธีขายข้าวในรูปแบบอื่นๆ แต่หลายคนก็มองว่า การขายข้าวผ่านทางช่องทางออนไลน์อาจเป็นกระแสเพียงช่วงครู่ หนึ่งไอเดียที่จะสร้างความยั่งยืนในการขายข้าว ก็คือผ่านโมเดลข้าวยั่งยืนเชิงนวัตกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ อาจพิจารณานำมาใช้กับเกษตรกรไทยในอนาคต ติดตามจากรายงานคุณมาสิรี กล่อมแก้ว


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw