จัดระเบียบจิตอาสาแจกอาหาร | 04-11-59 | น้อมถวายบังคม | ThairathTV

   
หลังจากที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร เริ่มปรับเวลาการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็น 3 ช่วงเวลา ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มากขึ้น ติดตามได้จากคุณรัชตวรรณ โพชนุกูล รายงานสดจากท้องสนามหลวง


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw