วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ-การลงทุน | 14-11-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV

   
อัพเดทภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนกับคุณชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานค้าหลักทรัพย์ และ คุณเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยงานลงทุน จากหลักทรัพย์ บัวหลวง ในช่วงครอบครัวบัวหลวง Econ Index


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw