“ข้าวพอเพียง” ของที่ระลึกแห่งความทรงจำ

   
สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยมีหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย และเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งสองเรื่องนี้ก็ได้กลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ นั่นก็คือ "ข้าวพอเพียง"