ในหลวงในดวงใจ : คุณสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

   
ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับ คุณสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร