บัตรเดบิตเทคโนโลยีชิพเพิ่มความปลอดภัย | 24-11-59 | ชัดข่าวเที่ยง

   
ภาครัฐได้ตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้ ตามโครงการ National e-payment ที่จะพัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน ที่ผ่านมาสถาบันการเงินของไทยจึงได้พัฒนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัยและรองรับการใช้บริการที่จะมีเพิ่มขึ้น ติดตามจากรายงาน


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw