น้าโย่ง แต่งเพลงฉ่อยเทิดพระเกียรติ ร.9 | 23-11-59 | บันเทิงไทยรัฐ

   
เป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ที่นอกจากจะถ่ายทอดให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน ได้อย่างไพเราะและน่าซาบซึ้งแล้ว อีกหนึ่งความพิเศษของบทเพลง "ตามรอยพ่อหลวง" นี้ ยังถือเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 บทเพลงแรกที่ประพันธ์ขึ้นในรูปแบบของเพลงฉ่อยซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของไทย จากฝีมือการแต่งและขับร้องของ "โย่ง เชิญยิ้ม" ศิลปินตลกอาวุโสที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ด้านเพลงฉ่อย ร่วมด้วย "นงค์ เชิญยิ้ม" และ "พวง เชิญยิ้ม" โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำบทเพลง "ตามรอยพ่อหลวง" นอกจากจะเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 แล้ว ยังต้องการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย พร้อมกันนี้ "โย่ง เชิญยิ้ม" ยังเผยผ่านสื่อว่า บทเพลง "ตามรอยพ่อหลวง" ไม่มีลิขสิทธิ์สามารถนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ยกเว้นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw