กรมสุขภาพจิตแนะผู้ขับขี่ใช้สติ | 02-01-60 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

   
กรมสุขภาพจิต เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ต้องเดินทางกลับ หลังผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ พักผ่อนให้เพียงพอและใช้สติกับสิ่งที่มากระตุ้นอารมณ์หงุดหงิด ระหว่างการขับขี่
ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw