วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ-การลงทุน | 08-02-60 | เช้าข่าวชัดโซเชียล

   
ประเด็นเรื่องเงินคงคลัง เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจว่าแท้จริงแล้ว กระทรวงการคลังถังแตกจริงหรือไม่ และ พร้อมเพย์ เปิดมาเกือบๆ 2 สัปดาห์ ผู้ใช้เริ่มทำธุรกรรมมากน้อยแค่ไหน เช้านี้คุยกับคุณทศพร โสภณเสถียรสุข ผู้จัดการภาคนครหลวง 6 ธนาคารกรุงเทพ และ คุณสินธนันทน์ บุญยอด ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาบัวหลวงอินเวสเมนท์ สเตชั่น จากหลักทรัพย์ บัวหลวง ในช่วงครอบครัวบัวหลวง Econ Index

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw