แข่งขันว่าวไทย 'สลาแย' | 28-02-60 | ข่าวเช้าสดใส

   
เทศบาลนครตรัง จัดการแข่งขันว่าวไทย 'ว่าวสลาแย' เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้ มีทีมเข้าแข่งขัน 17 ทีม โดยใช้ว่าว มากถึง 690 ตัว


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw