มือใหม่ Turn Pro ช่วงที่ 3 ถามมือเก๋า Invest Tech "4 รูปแบบของ Crowd Funding" / 1 มี.ค. 60

   
ช่วงที่ 3 ถามมือเก๋า Invest Tech "4 รูปแบบของ Crowd Funding"