เอกชนยกระดับร.ร.ชนบท | 28-02-60 | ข่าวเย็นไทยรัฐ

   
ไปติดตามอีกหนึ่งโครงการคืนกำไรสู่สังคม ของภาคเอกชน ที่เข้าไปสนับสนุนด้านการศึกษา ด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้นักเรียนในโรงเรียนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดตามจากรายงาน
ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw