มือใหม่ Turn Pro ช่วงที่ 3 ถามมือเก๋า Invest Tech "Crowdcube" / 15 มี.ค. 60

   
ช่วงที่ 3 ถามมือเก๋า Invest Tech "Crowdcube"