DailyC3 | 17-03-2017 | Messenger ไม่ต้อง เดี๋ยวโดรนส่งให้

   
มาดูอีกหนึ่งโดรนที่น่าสนใจจากฝรั่งเศส เอามาใช้รับส่งของอัตโนมัติแทน Messenger

Please Subscribe:
http://Youtube.com/chatpawee
http://Facebook.com/chatpawee
http://Twitter.com/ceemeagain
http://Google.com/+ceemeagainchatpawee
ติดต่อโฆษณากับรายการ : Sociallab.co.ltd 091-819-7925

--------------------------------------------------