Weekly Round Up | 19/03/60 | "อนุสร" รับไม่ชอบให้เรียก "ป๋า" สปท.ให้ คกก.สอบจริยธรรม (5/5)

   
Weekly round up โดย
คุณเฉลิม วัชรถานนท์ เจ้าของคำพูด "อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล"
และ รัฐนันท์ สิริวลีสุนิธิ ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 09.05 น.
ทางสปริงนิวส์ สถานีข่าวจริง คุณภาพมาตรฐานสากล
ทีวีดิจิทัล ช่อง 19

อันดับที่ 1 "อนุสร" รับไม่ชอบให้เรียก "ป๋า" สปท.ให้ คกก.สอบจริยธรรม


รับชมสปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th/live
รับชมสปริงนิวส์ผ่าน DigitalTV ช่อง 19


ติดตามรายการ "Weekly Round Up" เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.05 น. เป็นต้นไป
หรือที่ http://www.springnews.co.th/program/w...

ติดตามสปริงนิวส์เพิ่มเติมได้ที่
Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsTV
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube Channel : https://www.youtube.com/user/springne...
หมวดหมู่
ข่าวและการเมือง
สัญญาอนุญาต
สัญญาอนุญาตมาตรฐานของ YouTube
หมวดหมู่
ข่าวและการเมือง
สัญญาอนุญาต
สัญญาอนุญาตมาตรฐานของ YouTube