เสนอทางออกรถรับ-ส่งนักเรียน | 19-03-60 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

   
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เสนอทางออกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน แนะโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการและท้องถิ่น ร่วมกันดูแลจัดระบบรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มงวด



ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw