คู่ค้ำ ชาญคริต อ.พิมลศรี vs ชนะเพชร 91รุ่งโรจน์ 124 ปอนด์ ศึกบางระจัน เวทีราชดำเนิน 20-3-60