ไอ.ซี.ซี. มุ่งทำดีตามรอยในหลวง ร.9 | 19-03-60 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

   
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคแบรนด์ดังทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนาน และภายใต้การบริหารของ “บุญเกียรติ โชควัฒนา” ได้ยึดถือหลักคำสอน ในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต การบริหารงาน รวมทั้งเรียนรู้พระอัจริยภาพด้านงานศิลปะของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิลปิน ติดตาม ถอดสูท นักธุรกิจ น้อมนำพระราชดำรัส กับคุณพีระวัฒน์ อัฐนาคติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw