วอนอูเบอร์หยุดบริการ | 21-03-60 | เช้าข่าวชัดโซเชียล

   
กระทรวงคมนาคมเรียกร้องให้อูเบอร์ รวมทั้งรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่ได้จดทะเบียนหยุดให้บริการชั่วคราวอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี หลังจากการประชุมหารือเป็นครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ได้ข้อสรุปติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw