วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ-การลงทุน | 21-03-60 | เช้าข่าวชัดโซเชียล

   
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนกับคุณธนรัตน์ อิศรกุล ผู้จัดการสายงานวิจัย และ คุณสินธนันทน์ บุญยอด ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาบัวหลวงอินเวสเมนท์ สเตชั่น จากหลักทรัพย์ บัวหลวง ในช่วงครอบครัวบัวหลวง Econ Index


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw