Company Snapshot by mai ตอนที่ 19 คุณไพโรจน์ วัฒนวโรดม (บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ / JSP)

   
สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใน mai เพื่ออัพเดทข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินนาน ความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้นักลงทุนได้ทราบ ทุกวันจันทร์ เวลา 09.30-09.35 ในรายการก้าวทันตลาดทุน