เมืองไทยมีสาระ ช่วงที่ 2 รางวัล Muangthai Life Convention 2016 (ตอนที่ 1) / 20 มี.ค. 60