คุยโขมงสะกิดธรรม วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

   
“ผู้เจริญย่อมไม่เบียดเบียนใคร ไม่อาฆาตใคร ไม่พยาบาทใคร ให้อภัยแก่คนทุกจำพวก ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกับใครเลย ต้องพร้อมที่จะอภัยอยู่เสมอ อย่างนี้ใจเราสบาย”