อ่างเก็บน้ำพระราชทาน จ.ลำปาง | 29-03-60 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

   
จังหวัดลำปาง ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎร ถึง 21 ครั้ง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ต่างๆมากมาย จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริ กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด 1 ในนั้นคือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ที่ทรงพะระราชทาน พระราชดำริ ให้สร้างขึ้น ในปี 2522 เพื่อให้ราษฎร มีแหล่งน้ำใช้อย่างยั่งยืน และเสด็จไปทอดพระเนตร เมื่อปี 2524 ติดตามได้จากรายงาน

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw