โครงการต้นแบบรร.ไทยรัฐวิทยารุ่น 2 | 30-03-60 | เช้าข่าวชัดโซเชียล

   
มูลนิธิไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จัดโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน สานพลังประชารัฐพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ และปลูกจิตสำนักความเป็นพลเมืองดี


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw