เคล็ดลับการปลด & หมดหนี้ | 30-03-60 | เช้าข่าวชัดโซเชียล

   
ช่วงวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนวันนี้คุณปริพรรห์ ปริยอุดมทรัพย์ นักวางแผนการลงทุน และ คุณเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน จากหลักทรัพย์ บัวหลวง มาชวนคุยในประเด็น "เคล็ดลับการปลด & หมดหนี้" ในช่วงครอบครัวบัวหลวง Econ Index


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw