มือใหม่ Turn Pro ช่วงที่ 3 ถามมือเก๋า "ถอดรหัส System Trade" / 28 มี.ค. 60

   
ช่วงที่ 3 ถามมือเก๋า "ถอดรหัส System Trade"