Exclusive เจาะประเด็น "นักวิชาการ ห่วงตั้ง บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ กระทบเชื่อมั่น" / 30 มี.ค. 60

   
การจัดตั้ง “บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ” ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ในมาตรา 10/1 กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ต้องติดตามในวันนี้ เพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. จะพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย