กฟน. รณรงค์สถานศึกษารักพลังงาน | 30-03-60 | ThairathTV

   
การไฟฟ้านครหลวง รณรงค์ให้สถานศึกษา ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยการสนับสนุนโครงการ Energy Mind Award ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 พร้อมประกาศผลรางวัลสุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน ติดตามจากรายงาน

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw