มือใหม่ Turn Pro ช่วงที่ 3 ถามมือเก๋า กับ Nomura / 30 มี.ค. 60

   
ช่วงที่ 3 ถามมือเก๋า กับ Nomura