บทวิเคราะห์ฮั่วเซ่งเฮง 16-05-2017

   
ทองปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
(คุณ ชลธิศ นวลพลับ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส )