ทันโลกทันเศรษฐกิจ ช่วง กูรูทอล์ก_250560

   
ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
// วิเคราะห์จุดอ่อนเศรษฐกิจจีน หลังถูกหั่นเครดิต
ติดตามรายการ 'ทันโลกทันเศรษฐกิจ' ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.05-11.00