ประหยัดไฟโน้ตบุ๊ก ใช้งานได้นานขึ้น ด้วย Power option ปรับแต่งง่าย

   
ตั้งค่า Power option ปรับตั้งค่าการใช้พลังงาน ยืดอายุการใช้โน้ตบุ๊ก ไม่ต้องชาร์จบ่อย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้คุ้มค่ามากขึ้น