Hua Seng Heng Morning News 19-06-2017

   
สัปดาห์นี้ติดตามการแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
แนวโน้มราคาทองคำอยู่ในช่วงของการสร้างฐาน
แนวรับ 1,250 / 1,237 ดอลล่าร์
(คุณ ศิริลักษณ์ ปโกฏิประภา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส)