นายกสมาคมโบรกฯ หวั่นจัดตั้งกองทุน CMDF กระทบแข่งขันหุ้นภูมิภาค

   
กำลังเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากในวงการตลาดทุน ถึงแนวทางจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ที่เป็นแนวคิดของกระทรงการคลัง ที่ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร แต่มีประเด็นที่วิพากวิจารย์กันมากถึงเงินที่จะนำมาจัดตั้งกองทุนนี้ โดยหลักแล้วจะมาจากเงินในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นเงินตั้งต้นกองทุนฯจำนวน 8 พันล้านบาท และในแต่ละปีจะต้องนำส่งเงินในสัดส่วน 90% ของกำไรสุทธิที่ตลาดหลักทรัพย์ฯทำได้นำส่งเข้ากองทุนฯนี้
ประเด็นดังกล่าวจะมีผลกระทบในแง่มุมใดบ้างต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

SUBSCRIBE to our YouTube channel for more great videos: https://www.youtube.com/user/MoneyChannelThailand/
Follow us on Website : http://www.moneychannel.co.th
Follow us on Twitter: https://twitter.com/Wemoneychannel
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/MoneyChannelThailandOfficial/
Like & Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/moneychannelthailand/