รายการ 361 องศาความคิด 15/06/60 ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์