กฟน. MOU โยธาเดินหน้าผังเมือง | 21-06-60 | ข่าวเย็นไทยรัฐ

   
ภาครัฐทำงานแบบบูรณาการ จัดทำแผนที่ดิจิตอล เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางผังเมืองใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการด้านคมนาคม และแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ติดตามจากรายงาน


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw