จัดให้ #AdminTun จัดเปค AMD A series

   
แทนที่การ์ดจอขาดตลาด เล่นเกมลื่นได้ไม่ต้องใช้การ์ดจอ