[ Live! ] หุ้นโค้งสุดท้าย #14/07/17

   
- หุ้นไทยเริ่มย่อตัว หลังตลาดบวกลุ้นผลประกอบการและปัจจัยต่างประเทศก่อนหน้านี้
- วิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยด้วยปัจจัยทางเทคนิค กับช่วงจับกระแสตลาดกับโนมูระพัฒนสิน
- วิเคราะห์แนวโน้มหุ้นไทยกับคุณถนอมศักดิ์ จาก บล เคทีซีมิโก้ ในรายการ หุ้นโค้งสุดท้าย


SUBSCRIBE to our YouTube channel for more great videos: https://www.youtube.com/user/MoneyChannelThailand/
Follow us on Website : http://www.moneychannel.co.th
Follow us on Twitter: https://twitter.com/Wemoneychannel
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/MoneyChannelThailandOfficial/
Like & Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/moneychannelthailand/