17 7 60 ตื่นมารวย จะพาไปเจาะลึกจากชีวิตเด็กแว้นสู่การเป็น trader เงินล้าน พรชัย ตั้งจริยาภรณ์ 2