เดินหน้าอุโมงค์ยักษ์ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน | 25-07-60 | ข่าวเย็นไทยรัฐ

   
ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวพร้อม ๆ กับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การไฟฟ้านครหลวงจึงสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อจ่ายไฟให้ประชาชและสร้างความมั่นคงให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตามจากรายงาน


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw