เงินทองต้องวางแผน Season 4 Ep.1 "คุณพร้อมหรือยังสำหรับวัยเกษียณ"

   
- คุณรู้หรือไม่จำนวนเงินที่คุณต้องเตรียมพร้อมเพื่อวันเกษียณคือเท่าไร สิ่งที่คุณคิดว่าพร้อมจริงๆ แล้วพร้อมหรือเปล่า
- เราควรเตรียมพร้อมรับมือด้านใดบ้างภายหลังเกษียณ
- เรียนรู้วิธีการเตรียมตัว หรือวางแผนเกษียณ ถ้าไม่อยากให้เกิดภาวะ "เกษียณทุกข์"

SUBSCRIBE to our YouTube channel for more great videos: https://www.youtube.com/user/MoneyChannelThailand/
Follow us on Website : http://www.moneychannel.co.th
Follow us on Twitter: https://twitter.com/Wemoneychannel
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/MoneyChannelThailandOfficial/
Like & Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/moneychannelthailand/