คนบันเทิงเข้ารับประทานรางวัลลูกกตัญญู

   
ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคุณแม่คุณลูก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 กับการเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ในสาขารางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" ซึ่งภายในงานมีเหล่าศิลปิน-ดาราเข้ารับรางวัลมากมายอาทิ พุฒ พุฒิชัย , กันต์ กันตถาวร , อ้วน เด่นคุณ , มาตัง ระดับดาว , บอม ธนิน , เบิ้ล ปทุมราช และอีกมากมาย ซึ่งทุกคนล้วนปลาบปลื้ม และดีใจที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประทานรางวัลในครั้งนี้