โมเดลดูแลพืชสด กินได้ไม่ทิ้งกัน ลดขยะอาหาร | ปรากฏการณ์ข่าวจริง | 12 ส.ค. 60

   
ในหนึ่งปีประเทศไทยมีขยะอาหารจำนวนมากที่สร้างผลกระทบหลายด้าน โดยในปี 2559 ไทยมีขยะอาหารถึง 27.6 ล้านตัน ทำให้เทสโก้ โลตัส เล็งเห็นความสำคัญจึงเปิดตัวโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน เพื่อลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก ถึงขนส่งจำหน่าย ขายไม่หมดก็นำไปบริจาคให้ผู้ยากไร้

Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsTV
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube : https://www.youtube.com/user/springnewsonline
Google+ : https://plus.google.com/+springnews

ติดต่อโฆษณาได้ที่ 02-126-1111