แม่ให้นมแม่กับทารกเพียง 28 % | ปรากฏการณ์ข่าวจริง | 12 ส.ค. 60

   
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง หยุดโฆษณาฆ่านมแม่ โดยพูดคุยถึงการโฆษณาบริษัทนมผง ที่ส่งผลให้แม่ส่วนใหญ่หันไปใช้นมผงเลี้ยงดูเด็กทารกเพิ่มขึ้น จากความเข้าใจผิด ที่คิดว่านมผงมีคุณสมบัติเทียบเท่านมแม่ จนภาครัฐต้องใช้ พ.ร.บ. การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 9 กันยายนนี้

Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsTV
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube : https://www.youtube.com/user/springnewsonline
Google+ : https://plus.google.com/+springnews

ติดต่อโฆษณาได้ที่ 02-126-1111