พาณิชย์ฯ จัดโครงการฟรี เพื่อผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ | ปรากฏการณ์ข่าวจริง | 12 ส.ค. 60

   
กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการฝึกอบรม 10 โครงการฟรี ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพถึงผู้ประการกอบการการค้ายุคใหม่สู่การค้าระหว่างประเทศ ติดตามจากรายงาน

Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsTV
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube : https://www.youtube.com/user/springnewsonline
Google+ : https://plus.google.com/+springnews

ติดต่อโฆษณาได้ที่ 02-126-1111

คลิปข่าว