ความขัดแย้ง เหมืองแร่โปแตช 2/3 | Spring Reports | 12 ส.ค. 60

   
รายการ สปริงรีพอร์ต วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ดำเนินรายการโดย "คุณธนภัทร ติรางกูล พาไปติดตามความคืบหน้า พ.ร.บ. เหมืองแร่ พ.ศ. 2560 ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ด้กำหนดให้มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ โดยได้กำหนดให้ผู้ประกอบเหมืองแร่จะต้องวางหลักประกัน และให้มีการฟื้นฟูเยียวยา พื้นที่รอบเหมืองแร่ วันนี้จะพาไปสำรวจการทำเหมืองแร่โปแตช ที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsTV
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube : https://www.youtube.com/user/springnewsonline
Google+ : https://plus.google.com/+springnews

ติดต่อโฆษณาได้ที่ 02-126-1111